Трагичният път на самопознанпето в „Едип цар" на Софокъл

Жанрът „трагедия" предопределя не само съдбата на тиванския владетел в „Едип цар" на Софокъл, но и проблемното интерпретиране на тезата за незнанието на човека и съдбовните обрати в житейския му път, предизвикан от личен избор. Той е трагичен „плод" на ироничната „среща" между знание и незнание в съзнанието на главния герой Едип.

Драмата на непримиримостта в "Антигона" на Софокъл

Според Аристотел героите на Софокъл имат определена цел, към която неотклонно се стремят. Последователни и безкомпромисни в действията си, твърди и уверени, те се подлагат на изпитания, жертват живота си, но никога не се отказват, за да осъществят своите идеи.

План за есе върху трагедията на Софокъл „Антигона“. Божествените и човешките закони

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Припомнете си: Какво представляват митовете; защо човекът ги създава? Какви са различията и сходствата между човека и бога в олимпийския период на древноелинската митология? Помислете защо боговете са безсмъртни. Обвържете разсъжденията си с отношението на човека към смъртта и със стремежа на човека към сигурност и защитеност.

ТЕСТ. Софокъл, „Антигона“. Литература – 8 клас (Вариант 1)

1. Коя от трагедиите НЕ е на Софокъл? А) „Прикованият Прометей“ Б) „Антигона“ В) „Електра“ Г) „Аякс“ 2. Според Аристотел трагедията „Едип цар“ е... А) трагедия на войната Б) образцова трагедия В) незавършена трагедия Г) позорна трагедия 3. Посочи промяната, направена от Софокъл в театралната практика. А) забавяне на напрежението на действието Б) намаляване на обема на хоровите партии

Софокъл - Антигона

Исмено, сестро, нямат край бедите,     които наследихме от Едип*,     [* Едип, син на тиванския цар Лай и на Йокаста, след раждането му подхвърлен на планината Китерон. Не познавал истинския си баща, защото израсъл в двореца на коринтския цар Полиб. Когато възмъжал, отишъл при делфийския оракул да

Софокъл - "Едип цар"

ЕДИП     Деца, на древний Кадъм нови кълнове,     защо сте ми се сбрали и насядали,     със клончета молитвени обкитени*?     [* Молителите носели в ръце маслинови или лаврови вейки.]

Софокъл (496-406 г. пр.Хр.) – Автор на образцови трагедии

Софокъл е роден в Колон край Атина в семейството на занаятчия, производител на оръжие. Вероятно през 480 г. пр.Хр. е водач на хора на момчетата, изпълнил пеан в чест на победата срещу персите при остров Саламин, в която участва Есхил. Първото му излизане на театрално състезание е през 468 г. пр.Хр., завършило с победа над Есхил.

Софокъл – „Антигона“ (анализ)

1. Сюжетът и хуманитарните търсения на времето   На кои въпроси иска да отговори разказаната история? Кои характеристики на сюжета са изведени на преден план? Какви са въпросите, на които трагедията се стреми да отговори?  Въпреки че пиесата носи името на Антигона,

Софокъл – „Антигона“

АВТОРЪТ За биографията на Софокъл, както при повечето автори от старогръцката литература, се знае малко. Роден е около 496 г. пр.Хр. в Колон, малко селище край Атина. Произхожда от заможно семейство и според обичая е обучаван по поезия, музика, танци и гимнастика – дисциплините, които са се смятали като основа за добро образование, което можело да осигури водеща позиция в различни сфери на обществения живот.

Софокъл. „Антигона“ - развитие на драматургичното действие

ЛИЧНОСТТА НА СОФОКЪЛ Софокъл (496 – 406 г. пр.Хр.) е роден в Колон, край Атина. Получава традиционно образование – учи музика и гимнастика. През 468 г. е първото му участие в театрално състезание, в което той става и победител. Софокъл е близък с атинския политик Перикъл, но е настроен традиционно и се отнася резервирано към новостите в полисния живот.