Публично изказване върху хуманитарен проблем – Словото като себепознание и спасение

ПУБЛИЧНОТО ИЗКАЗВАНЕ Публичното изказване е аргументативен текст – текст, в който чрез разсъждаване (аргументация) се доказва истинността на лично мнение (теза). ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Класът се разделя на два екипа. Определете екип, в който ще участвате, за да подготвите своята публична проява пред класа. Всеки екип избира текста, който ще представя - „Проглас към Евангелието“ или „Азбучна молитва“.

„Декамерон“ – Словото като сила, която носи спасение

Бокачо (1313 - 1375) е хуманист, представител на Ранния ренесанс в Италия. Той владее латински и старогръцки език, ценител е на творчеството на римските поети Вергилий и Овидий, познава в детайли античната митология.

Страданието, което търси спасение в надеждата - (Йордан Йовков - „По жицата")

Действително преживяното е в основата на Йовковото творчество. След като прочита във вестникарските хроники за появилата се в Казанлъшко бяла лястовица, писателят написва един от своите най-хубави разкази - „По жицата”. Човешката мъка, хуманизмът и състраданието са водещи мотиви в сюжетното действие на творбата.

Завръщането - спасение и невъзможност (Димчо Дебелянов)

Дебелянов загива млад и приживе не познава радостта от появата на своя стихосбирка. Първото излизане на негова книга е четири години след смъртта му под редакцията на Д. Подвързачов, Н. Лилиев и К. Константинов.

Театърът - спасение от делника и колективно преживяване на мечтата за свобода („Представлението” - „Под игото”)

„Под игото" от Иван Вазов е първият български роман. В него авторът разказва за бита, за радостите и тревогите на българите „В предвечерието на Освобождението". В богатото на сюжетни линии произведение са изградени образите на много герои