„Цветя на злото" (1857) – „Сплин", LXXVIII

Единствената стихосбирка, на Шарл Бодлер „Цветя на злото“ е оказала огромно въздействие не само върху френската, но и върху европейската поезия през XIX век. Днес е прието да се смята, че чрез нея поетът се налага като истински предтеча на символизма, а в по-широк смисъл и на модернизма в европейската литература.

Шарл Бодлер – „Сплин“ (Анализ)

При първи прочит стихотворението „Сплин“ оставя мрачно впечатление, внушаващо идеята за смъртта. Неговото заглавие дава име на подобни емоционални състояния. С други думи, авторът не представя герой, място или събитие, както това се прави в по-традиционните литературни произведения

„Сплин“ – Тъгата и невъзможността да се промени светът

Стихотворението „Сплин“ е публикувано в „Цветя на злото“ (1857). То е включено в първия раздел на стихосбирката, „Сплин и идеал“, който е и най-обемен. Съдържа 88 стихотворения, в които основни теми са меланхолията и отвращението от безсмисленото живеене. Думата сплин идва във френския от английски език

Сплин - Шарл Бодлер

Когато натежи като капак небето     върху духа, съзнал печал и нищета,     и хоризонта цял обгърне, при което     ни праща черен ден, по-тъжен от нощта;