„Дон Кихот“ – „Разумната лудост“ като способност за изживяване на света (есе)

„Разумът е даден на човек за да разбере, че не може да се живее само с разум“ (Ерих-Мария Ремарк), защото чувствата, себепознанието са истинска мъдрост, която в очите на обществото често изглежда като лудост. Е, Дон Кихот е свръхлуд дотолкова, че достига висините ма щедростта... Чрез рицарските романи Рицарят на печалния образ се преселва в света на идеите. Заживява в мислите си, обръща

Търкалящи лагери –критерии за работоспособност и избор по каталог

1.Общи сведения за търкалящи лагери. Търкалящите лагери са машинни елементи, които осигуряват триене при условие на търкаляне между относително движещи се елементи като по този начин се минимизират загубите от триене дори и при високи относителни скорости. От конструктивна гледна точка търкалящите лагери представляват готова сглобена единица, изградена от търкалящи се тела 1 (фиг. 9.1), които могат да бъдат ротационно симетрични тела с различна форма, разположени между гривните 2 и 3 и разделени по между си със сепаратор 4. Търкалящите се тела се движат по пътечки 5, чието напречно сечение зависи от формата на търкалящите се тела. Вътрешната гривна се монтира върху вала, а външната в корпуса на машината. 2.Изчисляване по работоспособност.