Словото и книгата в живота на средновековния човек

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Словото и книгата в живота на средновековния човек    Светът се създава със слово, оценява се със слово и се назовава със слово. Последното обстоятелство – назоваването – лежи в основата на две неща: възможността всичко съществуващо да бъде подредено в божествения ред и да бъде опознато.

Светът на средновековния човек

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Светът на средновековния човек      За разлика от митологичните вярвания на Античността, в които сътворението се мисли като постепенен процес, а светът се поражда сякаш от само себе си, християнската представа е свързана само с един Бог, който за една седмица създава света и реда в него.