Образът на света, създаден от старозаветния разказ

Образът на света, създаден от старозаветния разказ Както във всеки мит образът на света, изграден от библейските истории за грехопадението, за първото престъпление, както и за Мойсей, има символичен характер. Затова най-добре е да разясним символичния смисъл на някои от

Героите на старозаветния разказ като мяра за човешкото

Героите на старозаветния разказ като мяра за човешкото В първите няколко глави на книгата Битие герои са Бог и създадените от него хора. Ролята на Бога, разбира се, е централна - в тези глави е показано изпълнението на неговия замисъл. Но все пак хората се интересуват повече не от този замисъл