„Моторни песни” - двойственият смисъл на понятието живот в стихотворенията „Завод” и „Вяра”

За Вапцаров понятието живот е многозначно, променящо се, многообемно и многовариантно. Животът е всичко - миналото, настоящето и бъдещето, делникът и празникът, падението и подемът на индивида, любовта и дори смъртта, а отношението на лирическия субект към него - бързей от противоречиви чувства.

Двойственият смисъл на понятието живот в стихотворенията "Завод" и "Вяра"

За Вапцаров понятието живот е многозначно, променящо се, многообемно и многовариантно. Животът е всичко - миналото, настоящето и бъдещето, делникът и празникът, падението и подемът на индивида, любовта и дори смъртта, а отношението на лирическия субект към него - бързей от противоречиви чувства.

Изборът, свободата и смъртта в стихотворенията на Ботев

„Майце си“ (1876) е първата Ботева творба. Проблематиката и структурирането й като изповед дават основание да се говори за съвпадане на авторова личност и лирически герой (в случая лирически Аз).

Иван Вазов - поезия /избрани стихотворения/

Език свещен на моите деди език на мъки, стонове вековни, език на тая, дето ни роди за радост не — за ядове отровни.

Христо Ботев – „Песни и стихотворения“

Ботев пише своите стихотворения между 1867 и 1873 г. В повечето от тях той иска да изрази основните образи и идеи на революцията. Той осъзнава, че отечеството не може да се освободи, ако българите най-напред не осъзнаят нуждата от свобода, не разберат, че истинският живот на човека е невъзможен в условията на робството.

Пейо Яворов - Избрани стихотворения

Градушка "Една, че две, че три усилни и паметни години... Боже, За някой грях ръце всесилни издигна ти и нас наказа.