Използване на реторични стратегии в публични изказвания

Публичното изказване по граждански проблем е аргументативен текст, предназначен за устно официално общуване по време на дискусии, конференции, чествания и др.

Речеви стратегии при общуване в различни социални роли

Социалната роля е социално необходима форма на социална дейност и метод на индивидуално поведение. Концепцията за социална роля е предложена за първи път от американските социолози Мид и Линтън през тридесетте години на миналия век...

Речеви стратегии при общуване в различни социални роли

Социалната роля е социално необходима форма на социална дейност и метод на индивидуално поведение. Концепцията за социална роля е предложена за първи път от американските социолози Мид и Линтън през тридесетте години на миналия век...

Стратегии на оцеляването - (Иван Вазов - "Една българка")

Съчинение разсъждение върху 3-та глава от разказа "Една българка". В трети епизод от разказа "Една българка" Вазов разкрива духовната сила и нравствената устойчивост на главната героиня - баба Илийца. В разглеждания фрагмент човешките добродетели на тази обикновена българска жена са представени чрез метода на съпоставката.