„По жицата“ – Страшната истина и благородната лъжа

1. СЮЖЕТЪТ И КОМПОЗИЦИЯТА: Съдържанието на разказа е лесно за възприемане и запомняне. Двама непознати мъже се срещат насред полето. Гунчо (беден селянин) се отбива при Петър Моканина (овчар), за да го попита къде се намира село Манджилари. Между тях се завързва разговор (Гунчо описва бедняшкия си живот;

Гибел (Страшна смърт ли беше...) - Никола Фурнаджиев

Страшна смърт ли беше то за всички ни,  кой в мъглите мечът им пречупи?  Аз видях вратите с креп окичени  и в нивята - в кърви двата трупа.