Указания за инсталиране на студентско копие на AutoCAD 2010

1. Стартира се http://students.autodesk.com 2. Прави се регистрация        3. В полето „Еmail“ трябва да бъде попълнен e-mail адрес на студента получен от  ТУ – София ([email protected]). Създава се в каб.2103 при Център за информационни ресурси „проф. Любен Панов“.

Указания за инсталиране на студентско копие на CADStar

1. Стартира се: www.zuken.com 2. Прави се регистрация 3. Получава се съобщение за изпратен e-mail, съдържащ линк, активирането на който гарантира успешно продължаване на свалянето на продукта:

Указания за инсталиране на студентско копие на SolidWorks 2011-2012 и 2012-2013

1. Стартира се http://www.solidworks.com/EuropeanSDK 2. Попълва се регистрационната форма, като се има предвид: School License ID: 388258, School Name: Technical Univ Sofia, VAR Name: DiTra.

Зимният студ - Атанас Далчев

Слушай, снощният шум зад вратите     и това, що сме взели за вятъра,     било тежкия звън на копитата     и дълбокия глас на земята.