Как Господ и Дяволът правят света според фолклорната легенда „Как била създадена Земята“

Българската фолклорна легенда „Как била създадена Земята“ е фантастичен разказ за възникването на света. В нея вниманието се насочва към познатата от Библията тема за Сътворението. Като всеки фолклорен текст, и този има множество варианти. Общото между тях е присъствието на Дявола. Герой на легендата е не само Бог, който сътворява Земята, но и Дяволът.

"Пътешествията на Гъливер" - образът на света, създаден от романа

"Пътешествията на Гъливер" Образът на света, създаден от романа Образът на света, описан в „Пътешествията на Гъливер“, е съчетание от реални и невероятни елементи. Представен е обаче като напълно действителен. Свидетелство за това е документалният характер на текста, който прилича на корабен дневник (същото прави и Робинзон Крузо).

„Дон Жуан“ – Образът на света, създаден от поемата

Образът на света в поемата е определено енциклопедичен, многоизмерен и динамичен. В осма песен преобладават баталните сцени и ироничните коментари, основани често на сравнения с антични, библейски и ренесансови текстове, както и на актуални за момента вестникарски съобщения.

ТЕСТ - литература - Как била създадена Земята - 5 клас

ТЕСТ - 3 ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Как била създадена Земята 1. Митът се различава от фолклорната легенда по това, че е: – 1 т. а) интересен б) поучителен в) свещен г) приказен

"Не за вражда - за обич съм създадена" - "Антигона"

Човек се ражда от любов и за любов , а тя е всичко . За да можеш да обичаш трябва да се отречеш от злото, да отречеш неправдата и да заживееш с истината. Трябва да отвориш сърцето и душата си за другите, защото само така любовта ще пребъде в твоето съзнание. Човек е създаден да обича и да бъде обичан, а не да мрази. Това потвърждава и Антигона „Не за вражда , а за обич съм създадена” от едноименното произведение на Софокъл.

Образът на света, създаден от романа „Евгений Онегин“

Образът на света, създаден от романа „Евгений Онегин“ В началото на трета глава Авторът съвсем директно казва какво възнамерява да изобрази и от какво иска да се различава: Не с каещото се злодейство  читателя ще поразя,  а просто ще изобразя 

Образът на света, създаден от Дон Кихот

Основната техника, с която Сервантес постига своеобразието на отразения в своя роман свят, е пародията. Казано накратко, Сервантес използва стремежа на тогавашния испански читател да се забавлява, като му предлага чрез изпитани, познати нему схеми една на пръв поглед антирицарска книга.

Образът на света, създаден от Дон Кихот

Основната техника, с която Сервантес постига своеобразието на отразения в своя роман свят, е пародията. Казано накратко, Сервантес използва стремежа на тогавашния испански читател да се забавлява, като му предлага чрез изпитани, познати нему схеми една на пръв поглед антирицарска книга.

Образът на света, създаден от романа „Железният светилник“

Романът „Железният светилник“ е изграден като семейна сага. Това означава, че светът в него е показан през живота на едно семейство. И това не е само семейството на Глаушеви, чиято съдба определя хода на романовото действие. Животът на всички българи е показан като битието на един род. А основните ценности на рода са кръвната връзка, брачната връзка и родовото имущество

Образът на света, създаден от очерка „Бай Ганю журналист“

Начинът, по който книгата за Бай Ганьо осъжда своя герой, е подчертано смешен. Но този смях е особен. Сам Алеко Константинов в послеслова към книгата определя ясно своята позиция: Прощавай и ти, бай Ганьо! Бог ми е свидетел, че винаги добри чувства са ме въодушевявали при описването на твоите истории. Ни чувство на злобно порицание, ни презрение, нито лекомислен смях