Легендата за подвига на един народ, сътворена на онзи "див, чутовен връх"

Одата „Опълченците на Шипка" е поетично претворена история за съдбата на един връх, преживяна лирично от дълбоко българската душевност на Иван Вазов. Битката на Шипка по време на Руско-турската освободителна война е реалистично пресъздадена, като поетът проследява последния, най-решителен от трите дни, в който младите българи воюват за свободата на отечеството си.

Произход на света и боговете. Сътворението, старогръцки митове и легенди

В началото съществувал само вечният, безграничен и тъмен Хаос. В него се криел изворът на живота на света. Всичко възникнало от безграничния Хаос – целият свят и безсмъртните богове. От Хаоса произлязла и богинята Земя – Гея. Широко се разстлала тя, силна, даваща живот на всичко, което живее и расте върху нея. А далеч под земята, тъй далеч, както е далеч от нас необятното светло небе, на неизмерима дълбочина се родил мрачният Тартар – ужасна бездна, запълнена с вечна тъма.

Библията — „Книга Битие: Сътворението на света и човека.“

„В началото Бог сътвори небето и земята.“ Така започва библейският разказ в първата книга на Петокнижието от Стария завет, наречена Битие. Това е възможно най-подходящото название за нея, защото съответства на староеврейския израз „Берешит“ — т. е. „В началото“, звучащ в гръцкия превод на Библията като „Битие“ и означаващ също начало, произход. В тази книга действително става въпрос за

Библейски разказ за Сътворението

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ? Текстът преразказва началото на Библията. Така започва тази свещена за християните и евреите книга. В самото начало не съществува нищо освен Бог (Духа Божий). Първото нещо, създадено от великия Творец, е светлината. В Библията светлината е символ на Бог. Според текста само Бог е способен да създаде безкрайния свят за шест дни.

Библейски мит за сътворението на света

Съвременната наука няма единно мнение по въпроса за появата на света. Съществуват различни хипотези, но техните становища не са еднозначни. Никоя от тях не е докрай аргументирана.

Представата за сътворението на света в древногръцкия мит „Произходът на боговете“

Митът „Произходът на боговете“ разкрива представата на древните гърци за Сътворението на света и раждането на безсмъртните богове. Според текста в началото съществувал само Хаос, който е определен като вечен, безкраен и непрогледен.

Човек бе сътворен от кал - Атанас Далчев

Човек бе сътворен от кал, но     днес от желязо е света.     Тежко` на мекия! За малко     щях да умра от доброта.