Кое осмисля човешкото съществуване – животът или смъртта?

Животът винаги е бил най-голямата ценност за човека, а смъртта – най-големият му страх. Съзнанието, че сме смъртни, още от древни времена е принудило хората да поставят въпроса за живота и смъртта заедно в центъра на космическия ред и да се попитат какъв е смисълът на техния тъй кратък живот. Първият извод, до който са стигнали, е, че човекът не може да се намесва във въпросите за

Митът – Начин за съществуване в света на древния човек. Образи и символи

Ако се докоснем до духовния свят на древните обитатели на планетата Земя, ще разберем, че са ги вълнували безброй въпроси. В техните представи светът е хаотичен, безначален и безкраен. Свят, в който властват тайнствени сили, определящи живота на всеки един от тях.