Бокачо и ренесансовата представа за художествена словесност

БОКАЧО И РЕНЕСАНСОВАТА ПРЕДСТАВА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА СЛОВЕСНОСТ  Днешното схващане за Бокачо като първостепенен автор на Европейския ренесанс дължим на литературните историци от XIX в. За своето време Джовани Бокачо е бил преди всичко уважаван учен хуманист.

Описание на предметна обстановка в художествен текст

Изразът предметна обстановка се свързва с представата за интериор (вътрешна подредба) на стая, дом, обществено място. Предметите, които изпълват вътрешното пространство, могат да имат различна изработка, форма, цвят, предназначение и да създават различна естетическа нагласа.

Любен Каравелов - Фейлетони /Нашият обществен живот.../

Когато Найден Геров дойде из Русия в Коприщина, то нашите добри коприщенци разказваха, че той е най-ученият човек на светът, защото се е учил дванадесет години и знае седемдесет и седем езика; а баба Дона разказваше, че наш Начо е прочел и саломанията, и черната книга, и Мохамедовите тефтери, и чафутското евангелие, с една дума – той всичко знае и с дяволите може да говори.

Създаване на описание на пейзаж в художествен текст

Прочетете откъса от разказа „Войнишка нива“ на Елин Пелин. Тук е тихо. Слънцето цял ден пече. Сняг не се държи и е топло дори и когато по цели недели облаци пречат на слънцето. Пролетта наближава. Зимата усеща нейните бавни и любовни стъпки и замръзналият й пулс отново се събужда. По високите склонове

Писане и редактиране на отговор на нравствен въпрос

ПИСАНЕ НА ОТГОВОРА НА НРАВСТВЕН ВЪПРОС A) Пишем чернова, в която излагаме нашите разсъждения върху нравствения въпрос. Б) На всяка подтема отговаря абзац. Оформяме тезисен абзац (представя нашата теза) и доказателствени абзаци (всяко доказателство се представя в отделен абзац).

Любовта - духовната красота на нравственото "престъпление и наказание" на човека - "Шибил"

Цикълът от десет повествователни откъса „Старопланински легенди” въвежда читателя в романтичния свят на Йовковото творчество. Това е художествена вселена, изпълнена с опоетизирана нравственост и високи естетически представи за красота. Битийното присъствие на естетическата категория красота е мяра за доброто и злото в духовната същност на Йовковите герои.

Интерпретация на фрагмент от художествен текст

Фрагмент –  отрязък, къс, откъс, част, парче, извадка. Частта от цялото проявява качествата на цялото. И притежава самостоятелен смисъл като елемент от общата структура. Интерпретацията на отделен фрагмент от художествения текст повтаря логиката на цялостния прочит в границите на един негов етап (прочитът се разгръща във времето и в този смисъл е процес).

Историческа достоверност и художествена измислица в разказа „Една българка“ (VI част)

Шеста част изпълнява ролята на развръзка, защото в нейния сюжет се разрешава основният конфликт - между турците и баба Илийца, която се опитва да помогне на един от преследваните четници. Едновременно с това тази част „затваря" историческата рамка, поставена в началото на първа част.

"Разни хора, разни идеали" - нравствените послания на Алеко Константинов

“Разни хора, разни идеали" е цикъл от четири фейлетона, в които е показано всичко, което може да покаже един истински майстор на хумора и сатирата. Показателен е фактът, че Алеко Константинов пише тези фейлетони само няколко месеца преди смъртта си,

Контролна работа. Медиен и художествен текст.

КОНТРОЛНА РАБОТА  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Медиен и художествен текст Прочетете текста и решете задачи 1 - 4. Огромен айсберг се откъсва от Антарктида По информация на осведомителни агенции голям айсберг, вероятно с площ 6600 квадратни километра, може да се откъсне от Антарктида.