Изразни средства на художествената реч

Художествената литература използва за свой материал нормалния език, чрез който общуваме в различни ситуации. В същото време, за да постигне своите специфични цели и въздействие, литературата създава система от условни правила за употреба на езика, които трябва да се познават от читателя, за да може той правилно да разчете заложения в текста

Исторически факти и художествена измислица в "Немили-недраги"

В рубриката „Книжевни известия" на вестник „Народний глас" от 22 септември 1882 г. Вазов пише: „Важно е за един народ да познава добре миналото си. Изображението, вярното представление на всичката борба, на всичките страдания, които са ознаменували неговото съществование, е и интересно, и назидателно...

Принцът и просякът - Марк Твен

 Ще запиша тая приказка, както ми бе разказана от човек, който я бе чул от баща си, а баща му — от своя баща, чул я също така от баща си, и така нататък, през повече от триста години предавана от баща на син. Може да е история, а може да е и само предание.

Пътят към човешката нравственост в приказката "Гъсарката на кладенеца"

Приказката „Гъсарката на кладенеца“ е доказателство затова, как съзнанието на читателя не може да бъде заблудено от чудновати истории. Тя ни подсказва какво трябва да търсим в един развлекателен сюжет, докато се забавляваме с него, и да разберем, че героите могат да са облечени в грозни одежди или да бъдат обкичени с царски блясък, могат да живеят в малки колиби или в царски дворци и палати, но по един и същ начин се радват, обичат и страдат, допускат грешки, невинаги различават истината от лъжата, стойностното от фалшивото в живота.

Асен Разцветников  - Жертвени клади (Лирика)

Синовете на слънцето * Посвещение   * Предтечи   * Ний   * Звездни нощи   * След погребението   * Вихри   * Полски стрели   Жертвени клади * Молитва   * Кървави вопли   * Каин   * Сред запустение   * Удавници   * Безсмъртни  

Поемата “Ралица” – нравственост, непреходност, сила и стоицизъм на духа

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество.

„Моторни песни” - двойственият смисъл на понятието живот в стихотворенията „Завод” и „Вяра”

За Вапцаров понятието живот е многозначно, променящо се, многообемно и многовариантно. Животът е всичко - миналото, настоящето и бъдещето, делникът и празникът, падението и подемът на индивида, любовта и дори смъртта, а отношението на лирическия субект към него - бързей от противоречиви чувства.

ТЕСТ. Отговор на нравствен въпрос

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. „Отговор на нравствен въпрос“ е: A) текст разсъждение Б) ученически текст B) текст със свободна структура Г) текст със задължителни структурни части 2. Кое от следните заглавия НЕ е подходящо за създаване на отговор на нравствен въпрос? A) Означава ли отговорност свободата?

Патриотичните и нравствените идеали на българина в романа "Железният светилник” от Димитър Талев

Димитър Талев е един самобитен представител в българската литература, а романите му са истински бестселър в българската историческа проза. След прекрасната трилогия за великия Самуил Д. Талев създава четирилогия, обхващаща по-новата история на страната ни.

Митологията – художествен първообраз на героичното в старогръцкия епос

Героят в старогръцката митология е вътрешен двигател на действието, докато в старогръцкия епос героите съществуват в името на художественото цяло. Те са елемент от единството на действието. В старогръцката митология действащите лица са богове, герои и обикновени простосмъртни хора.