„Чичовци” - художествена „галерия” от „типове и нрави български” във време на освободителни борби

Неприкрита носталгия и топло родолюбиво чувство създава неповторимата българска атмосфера в изключителната по своята художествена пластичност „галерия от типове и нрави български в турско Време" на повестта „Чичовци” от Иван Вазов.

Физическите и нравствените добродетели на българката в поемата “Ралица” от Пенчо Славейков

Пенчо Славейков е най – нежният и най – вглъбеният български поет, обладан от силна любов към българския народ, чиито най – прекрасни творби той възпява в редица от творбите си. Основно в този род произведения е народния бит, а успоредно с това той поставя много психологични и етични проблеми от живота на хората

Християнската нравствена норма

Основите на християнското учение се полагат върху диаметралната промяна на старозаветните принципи. На мястото на строгото разграничаване между народите идва идеята, че всички хора са равни. Всеки може да се присъедини към християнската общност, като се покръсти и изрече Символа на вярата.

Изборът на саможертвената обич в "Жена"

Често определят Блага Димитрова като продължителка на темата за трудната женска съдба в един загрубял мъжки свят. Тя е първата българска поетеса, дръзнала да изповяда открито устремите на духовно свободната от догми и предразсъдъци жена, като в същото време съгражда своята собствена визия за женското битие в личностен аспект.

Диалогът - художествено средство на поетичния спор - "Песен за човека"

Вапцаровата поезия е един широко отво­рен диалог със света на човека и човешкото в него. Откриването на хуманното зърно във вътрешния свят на лирическия герой е първопричината за поява на диалогичност при изява на поетичното действие.

Кои пороци и нравствени недостатъци са разобличени чрез образа на Николчо

Повестта “Мамино детенце” е една от най-известните творби на Любен Каравелов. В нея авторът майсторски изгражда образа на един чорбаджийски син и показва как той пада от върха на чорбаджийското могъщество до дъното на живота. Николчо е единственото дете на чорбаджи Нено и Неновица. Той израства с чувството, че всичко му е позволено, че всички негови проблеми са предварително решени.

Същност на художествения стил

СЛОВЕСНОТО ИЗКУСТВО Произведенията на словесното изкуство съпровождат човека през целия му живот. Още в люлката детето чува приспивната песен на майка си, различни залъгалки, броилки, игри. По-късно само се научава да пее песни, да казва стихотворения, да разказва истории. А когато се научи да чете – то се среща с приказките, стихотворенията, песните, гледа

Отговор на нравствен въпрос. Същност и подготовка за писане

КАКВО ОЗНАЧАВА ДУМАТА НРАВСТВЕНОСТ? – Нравственост – нравствеността́, само eд. ч., ж.р. – Съвкупност от норми за човешкото поведение в обществото; морал. – Поведението на човека в обществото и проявените духовни качества. Висока нравственост.

Социални и нравствени проблеми в романа “Тютюн” от Димитър Димов

Димитър Димов е едно изключително явление в нашата литература.  Високообхватният му талант може да се мери само с творчеството на великия Вазов и Йовков и гениалните Яворов и Смирненски. В неговите романи много оригинално, като разрушителна стихия преминава отрицанието на стария, отмиращ свят на капитализма.

Текстът в общественото пространство

РЕЧЕВИ ЖАНР Нека прочетем следващите кратки текстове: Бих ли могъл да помоля за чаша вода? Бързо! Донеси вода! Ех, колко съм жаден, дявол да го вземе! Да имаше сега малко водица. Я дай таса, момне, да пийна малко водица. Ех, студена като лед! Налей още един тас, момне! Чакай да пийна още малко. Много ти е сладка водата, момне! Толкова сладка вода не съм пил досега.