Как създаваме успешна теза по даден цитат от творба?

1. Прочитаме внимателно и осмисляме цитата. Можем да го изречем със свои думи, за да осъзнаем смисъла му. 2. Като подготовка за написването на тезата можем да използваме някои стратегии:  * записваме ключови думи * записваме изрази и изречения, които са свързани с този цитат * правим план 3. Създаване на тезата: А) структура – 3 изречения- въвеждащо (откъде е цитатът, творба

„Бай Ганьо“ – Безсмъртната творба на Алеко Константинов

В една анкета, на въпроса „Кой е бил най-хубавият момент в живота ви?“, Алеко Константинов отговаря: „Пътуването ми в Америка и когато ми хрумна идеята за „Бай Ганя“. Хрумването на автора обаче едва ли се е случило в точно определен момент.