Димитър Димов и неговото творчество

Творческата съдба на Димитър Димов на пръв поглед е свидетелство за коренните промени в българската литературна традиция ,които настъпват особено след 1956 година. В действителност обаче „преработката” на романа „Тютюн” е по -скоро израз не на социалния конформизъм на автора, а на едно изтънчено, естетизирано отрицание на новото обществено устройство на нашата страна. Затова никак не е чудно, че самият писател е завещал като арт факт във времето да остане „вторият” „Тютюн”. Той по същество е много по - мащабен от „първия” и е изграден наистина по класическите закони на романа - епопея. Неговата основа не е сведена (както в първия вариант) само до пределите на малкия свят на „Никотина”, който, макар и да е визия на българското общество от първата половина на нашия век, няма епическата обобщеност, явно търсена като основа на повествованието в преработения „Тютюн”.

Иван Вазов - биография и творчество /видео/

Иван Вазов е български поет, писател и драматург, наричан често „патриарх на българската литература“. Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи — Възраждането и следосвобожденска България.

Иван Вазов - биография и творчество /видео/ 11 клас

Иван Минчов Вазов е български поет, писател и драматург, наричан често ,,патриарх на българската литература“. Академик на Българската академия на науките и министър на народното просвещение от 7 септември 1897г. до 30 януари 1899г. от Народната партия.

Елин Пелин - биография и творчество (видео)

Елин Пелин се ражда под името Димитър Стоянов на 18 юли 1877 година в село Байлово, като най-малкия от единадесетте деца в семейството. Той израства в среда, където образованието било на особена почит. Баща му редовно носел книги от пазара в града, където продавал вар. В домашната му библиотека били „Рибният буквар“ , „Под игото“ и съчиненията на Христо Ботев и Любен Каравелов.

Традиция и новаторство в творчеството на Пенчо Славейков

Пенчо Славейков принадлежи към първото поколение, едно ново поколение в българската култура, което свързва литературната традиция на Възраждането с модерното самосъзнание на творческата личност, характерно за началото на века. Той е първият български писател-европеец и сам се определя като “непоправим восточен човек”

Димитър Димов и неговото творчество

Творческата съдба на Димитър Димов на пръв поглед е свидетелство за коренните промени в българската литературна традиция ,които настъпват особено след 1956 година. В действителност обаче „преработката” на романа „Тютюн” е по - скоро израз не на социалния конформизъм на автора, а на едно изтънчено, естетизирано отрицание на новото обществено устройство на нашата страна.

Йордан Йовков – Живот и творчество

Казват, че има писатели, към които не приляга обикновената мярка. Един от тях е Йордан Йовков. Всякога, когато чете неговите творби, читателят е грабнат от чувството за величието на този автор, привличат го неговите герои, които носят такова силно физическо излъчване и духовна мощ, благородни помисли и действия.

Гео Милев - биография и творчество (видео) - 12 клас

Георги (Гео) Милев е роден през 1895г. в с.Раднево, Старозагорско,в семейство на учителя и журналист Мильо Касабов. Завършва гимназия в Стара Загора, а висшето – в Лайпциг, Германия. Там посещава лекции по литература, философия, психология и театрално изкуство.

Ивайло Петров - живот и творчество

Ивайло Петров е псевдоним на Продан Петров Кючуков, роден на 19 януари 1923 г.в село Бдинци, Добричко.Селото оказва влияние върху по-късната му човешка съдба и литературно творчество.

Павел Вежинов - живот и творчество

Павел Вежинов е роден на 9 ноември 1914 г. в София. Израства в Драз махала. Завършва Първа мъжка гимназия.