„О, Българио, никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе!" - („Немили-недраги")

Иван Вазов озаглавява повестта си „Немили-недраги", защото този стих от Ботевата поема „На прощаване" най-точно и синтезирано отразява съдбата на героите принудени да водят живот, изпълнен с лишения и унижения извън пределите на родината си.

„Зажни, Ружо, тебе лека ръка“ , „Яно, море, Яно!“ – Трудови народни песни

Трудовите народни песни възникват в древни времена и са свързани с ежедневието на хората, с техния бит и поминък. В тях е отразена любовта на българина към труда, който носи радост, щастие и надежда за благоденствие, стига да не е принудителен и грубо ограбван.