Динамика на материална точка. Първи принцип на Нютон. Инерциални отправни системи.

Динамиката е дял от механиката, в който се формулират нейните основни закони (принципи),определящи връзката между действащите върху едно тяло сили и неговото движение. Принципите представляват такива общи закони, които не могат да бъдат доказани непосредствено,но до които се достига вследствие на продължителен житейски опит. Тяхната валидност се потвърждаваот експерименталната проверка на многобройните им следствия. Основните принципи на динамиката са формулирани от английския физик Исак Нютон през 1687 г.в неговата книга „Математически принципи на натурфилософията“. Те са обобщения на многобройни опити и наблюдения.

„Приказка за стълбата“ – творческа история, сюжет и композиция, теми и мотиви

Христо Смирненски създава „Приказка за стълбата“ през 1923 година, докато е в санаториума в Горна баня, където се лекува от туберкулоза. Творбата е от късното му творчество и писателят я създава заради разочарованието към партийните функционери от кооперация „Освобождение“. Те му отказват средства, необходими за лечението му в Горна баня. Какви са вашите асоциации,

Христо Смирненски - биография, творчество, теми и анализи

Някаква зловеща прокоба тегне над най-големите български поети. Точно когато са навлезли в най-зрялата си поетическа възраст, повечето от тях биват убивани или умират. Билото на българската поезия се крепи на имената на Христо Ботев, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Христо Ясенов, Гео Милев, Никола Вапцаров - всички убити преди или малко след като са навършили Христова възраст. Сред тях Христо Смирненски може да бъде отличен с две „най" -живял е най-кратко и е написал най-много.

Димчо Дебелянов - биография, творчество, теми и анализи

Димчо Дебелянов е най нежният български лирик. Поет е по призвание. Той принадлежи към литературния кръг “Звено”. Това е най-значителната “крепост” на втората вълна на българската модерна литература от началото на века.

Неинерциални отправни системи. Инерционни сили при праволинейно и криволинейно движение

Чрез първия принцип на Нютон ние въведохме инерциална отправна система. Оказва се, че принципите на Нютон се изпълняват само в инерциални системи. Ако дадена отправна система се движи с ускорение спрямо коя да е инерциална система, тя се нарича неинерциална отправна система. В такава отправна система се нарушават и трите принципа на Нютон.

„До моето първо либе“ – теми, проблеми, мотиви, послания

Каквото и да кажем за Ботевата поезия, все няма да е достатъчно, защото е непреходна във времето. Тя съдържа важни послания, които ще се опитаме да открием. Нека да видим, какво точно споделя Аз-ът с любимата. Още след първия прочит на творбата ще се убедите, че „До моето първо либе“ не е любовно стихотворение. Във времето на написване на творбата личните чувства остават

Димчо Дебелянов - теми

Димчо Дебелянов е най нежният български лирик. Поет е по призвание. Той принадлежи към литературния кръг “Звено”. Това е най-значителната “крепост” на втората вълна на българската модерна литература от началото на века. “Основите” са вече положени от стиховете на Теодор Траянов и от “Песен на песента ми” на Яворов. Времето създава условия за страдание на чувствителните души.

ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ - Поляризационни явления. Електролиза.

Реакции, протичащи в електрохимичните системи Всяка електрохимична реакция е окислително-редукционен процес, при който окислението и редукцията протичат пространствено разделени върху повърхностите на електродите в една обща електрохимична система. В зависимост от извършващите се върху електродите полуреакции, те се делят на анод и катод. Анод се нарича електрода, върху който се извършва окислителната полуреакция. В нея редукторът с най-отрицателен потенциал отдава най-лесно електрони, които по външната електрична верига преминават към катода. Катод е електрода, върху който се извършва редукционната полуреакция.

„Андрешко“ – теми, проблеми, конфликти и мотиви

Темата на разказа „Андрешко“ е взета от живота на обикновените селяни. Елин Пелин е определян като „певец на българското село“. В разказа Андрешко – каруцарят разбира защо съдия-изпълнителят е тръгнал към селото. Прави се, че е объркал пътя и оставя съдията в блатото, като през това време може да отиде и да предупреди своя съселянин за грозящата го беда. В този на пръв поглед прост сюже