Тест по литература за 6-ти клас /Автори, произведения и литературни термини/

1. Разказът е: а. вид фолклорна приказка б. малка по обем повествователна форма в литературата в. произведение, в което задължително има пейзаж г. произведение, в което задължително има диалог

Литературни термини

~A~  Алегория-израз,в който се говори за един предмет или проява, а се подразбират други.Творчески похват,широко използван в художествената литература, конкретизация на идея или мисъл посредством образ,в който е вложен преносен смисъл.А. се основава на съпоставимостта между две прояви,от които едната има отвлечен идеен смисъл