Проектиране на електрически съединения за печатен монтаж – терминология, материали, методи за изработване и монтаж на печатна платка

Печатна платка (ПП) – изолационен материал, изрязан по дадени размери, съдържащ необходимите отвори и най-малко едно проводящо изображение. Изображение на ПП – конфигурация на проводниковия и диелектричния материална ПП. Проводящо изображение – изображение на проводимата част на ПП.

Печатен възел - терминология, документация

Печатен възел - представлява печатна платка заедно с монтираните градивни елементи (резистори, кондензатори, диоди, транзистори, интегрални схеми, съединители и др.) Свързването им към платката  се осъществява най-често чрез спояване.