ТЕСТ. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА ДУМАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕЙНИЯ МОРФЕМЕН СТРОЕЖ 1. Чрез морфемен анализ определяме:     A) звуковия състав на думата     Б) каква е думата като част на речта     B) най-малките значещи части на думата     Г) думата като част на изречението

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 1)

1. Зевс е: A) бог на любовта Б) бог на войната B) бог на Подземното царство Г) бог на Небето и Земята 2. Кой художествен текст е фолклорен? A) „Хайдути“ Б) „Златното момиче“ B) „Похитителят на мълнии“ Г) „Грозното патенце“ 3. Авторът на „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ е: A) Христо Ботев Б) Ханс Кристиан Андерсен B) Шарл Перо Г) Рик Риърдън

ТЕСТ. Николай Хайтов – „Дърво без корен“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

 1. Основният конфликт в разказа „Дърво без корен“ на Николай Хайтов е свързан с отношението между: А) света на миналото и света на настоящето Б) света на надеждата и света на безнадеждността В) света на бащите и света на синовете Г) света на природата и света на вещите 2. С използването на кой похват Николай Хайтов променя традиционния жанров модел на разказа? A) с подробна речева

Тестови задачи върху Христо Смирненски

1.    „Зимни вечери" е: а) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град в) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници г) сатира на несправедливото социално устройство

Тестове (примерни варианти 5) - Материалознание

Примерни тестове Комуникационна техника и Технологии Технология и мениджмънд на електронното производство Материалознание

ТЕСТ. Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ. ПОДВИЖНО Ъ. НЕПОСТОЯННО Ъ В кой ред има грешка? (зад. 1.-3.)  1.   A) разход      Б) възход     B) възпят     Г) разтеж

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Кронос е: A) баща на Зевс Б) бог на ветровете B) баща на Гея Г) бог на изкуството 2. Кой художествен текст НЕ е фолклорен? A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Хайдути“ B) „Златното момиче“ Г) „Троица братя града градяха“ 3. Авторът на „Грозното патенце“ е: A) Христо Ботев Б) Рик Риърдън B) Шарл Перо Г) Ханс Кристиан Андерсен

ТЕСТ. Йордан Радичков – „Нежната спирала“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Какво художествено средство съдържа заглавието на разказа „Нежната спирала“? А) символ Б) олицетворение В) метонимия Г) метафора 2. Спиралата от разказа „Нежната спирала" на Йордан Радичков НЕ символизира: A) съвършенството на природата Б) нравственото прераждане B) духовното усъвършенстване Г) кръговрата на живота и смъртта 3. Кое твърдение за

ТЕСТ. Човекът и природата. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. Основната тема в „Хубава си, моя горо“ е: A) разпадналата се връзка между човека и неговия роден край Б) красивата природа в чуждата страна B) богатството от растителни и животински видове в българските земи Г) красотата на родната природа и тъгата по нея  2. В кой израз има дума с преносно значение? A) „той не може, дорде е жив, / да те заборави“

Тестове по Материалознание (решени варианти 4)

Тестове по Материалознание (решени варианти 4)