Примерни тестове (1 курс, 2 семестър)

ЗАГУБИ В ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПРОВОДНИКОВИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ КОНДЕНЗАТОРИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ РЕЗИСТОРИ

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 2, включително Ти искаш куче за домашен любимец. Трябва да знаеш някои неща и да се съобразиш с тях. Всяко кученце може да бъде твой домашен любимец, но всяка една порода има различна специфика. Едни кучета са по-будни, други по-мързеливи, по-смели или

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 6 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 7, включително След победата на Австроунгарската империя над турците през 1683 г. един смел поляк, който спасил виенчани от армията на великия везир Кара Мустафа, получил разрешение да открие първото кафене в града, което се намирало на две крачки от катедралата.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 8 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 5, включително Лисицата е хищник, който обитава горите и скалистите места. Тя е кафявочервена на цвят. Ушите са изправени, оцветени са с тъмно отзад. Притежава дълга, пухкава и гъста опашка.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 7 клас -2

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 2, включително Звездите светят с различна яркост и цвят. Колкото е по-гореща една звезда, толкова нейният цвят е по-близък до синия. Продължителността на живота им също не е еднаква.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 6 клас - 2

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 5, включително Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 8 клас - 2

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (входно ниво) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 9, включително Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция. Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 7 клас -3

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (входно ниво) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 5, включително Сигурно ви се е случвало да изпуснете филия и тя да се залепи на килима откъм

Примерен тест за класна работа №1 /9 клас/

1. Кой от следните признаци не е характерен за съвременния български книжовен език? а) богатство и обработеност на езиковите средства; б) използване във всички сфери на дейност;

Примерен тест за класна работа №2 /I вариант/

1.В кое от изреченията са употребени еднородни подлози? – 1т. А) На това място се срещат Рила, Пирин и Родопите. Б) През лятото обиколихме Рила, Пирин и Родопите. В) Ще се разходим из Рила, Пирин и Родопите. Г) Обиколили сме върховете на Рила, Пирин и Родопите.