Езиков тест за 7 клас - 2

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 4. „Да, ние представляваме звезден прах", гласят думите на един от най-известните учени на XX век Карл Сейгън, който почина през декември 1996 г. Сейгън доказа, че Вселената изобилства от сложни съединения на въглеродна основа, които вероятно са предшественици на други форми на живот. Той събра доказателства, че Сатурновият спътник Титан има атмосфера, съдържаща органични молекули.

Входен тест по БЕЛ - 11 клас

1. Коя е долната граница на Ренесанса? а) началото на ХІV век; б) втората половина на ХV век; в) началото на ХV век; г) краят на ХV век.

Езиков тест - 6 клас

Прочетете текста: Бил хубав есенен ден. Хитър Петър отивал за едно далечно село. Изморил се по пътя и легнал под сянката на голям дъб. На земята под дървото имало много жълъди. Петър взел един жълъд, поогледал го, измерил с очи дъба и завъртял глава:

Езиков тест за 5 клас – БАН (Пиши правилно!)

Езиков тест за 5 клас – БАН (Пиши правилно!) Прочетете изречението: Госпожица Розенблум беше богата възрастна дама, която живееше в малкото градче. 1. С коя дума НЕ може да се замени подчертаната дума в изречението, без замяната да промени смисъла?  а) благородна б) състоятелна в) имотна г) заможна

Езиков тест за 6 клас – БАН (Пиши правилно!)

Езиков тест за 6 клас – БАН (Пиши правилно!) Прочетете изреченията: За малко да пропусна да ви разкажа за ___________ . Каквото можах за другите, разказах, а себе си пренебрегнах. 1. С кое местоимение трябва да се допълни първото изречение, така че да се запази смисълът на текста?

Езиков тест за 7 клас – БАН – (Пиши правилно!)

Езиков тест за 7 клас – БАН – (Пиши правилно!) Прочетете изречението: Във столичният град Киото живеело едно време благородно жабешко семеиство което се ползвало с голема почит. 1. В кой от отговорите са поправени всички грешки в изречението?

Езиков тест за 12-ти клас

ТЕСТ за ХII клас за проверка езиковата култура на учениците Зад.1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи.

Тестове (примерни варианти 3) - Материалознание

Тестове (примерни варианти 3) - Материалознание

Тестови задачи по БЕЛ – 5 клас

1.В кой ред всички думи имат представки? а) разговор,безкраен, изход б) преглед, дом, хлебар в) избягам, надпис, глава г) размисъл, пътник, побягвам

Тестове (примерни варианти 4) - Материалознание

Тестове (примерни варианти 4) - Материалознание