ТЕСТ. Романтизъм

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 9 клас Романтизъм 1. Романтизмът се появява през:    а) началото на 17. век;    б) средата на 18. век;    в) края на 18. и началото на 19. век.

ТЕСТ № 2 по български език - 5 клас (входно ниво)

Прочетете забавната народна приказка. Веднъж кумецът на Хитър Петър му отишъл на гости. Зарадвали му се и сложили трапезата, та да го нагостят. Гозбата била още вряла. Гостът бил гладен, побързал и почнал пръв. Набол на вилицата къс месо и го налапал наведнъж. Опарил се и започнал да мига

Тест по БЕЛ – 27 май 2011

Въпроси с избираем отговор Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително. Дадено е начало на гласуването за финала в международния конкурс „Европейско дърво на годината”, организиран от чешката фондация „Партньорство”. В него са включени за участие дървета от пет държави, сред които и България.

ТЕСТ № 3. Ренесанс

1. Приносът на Ренесанса за развитието на човешката ценностна система е: А) почит към божествения закон; Б) почит към индивидуалността на личността; В) осъзнаване средищното място на човека. 2. Ренесансовата идеология се нарича: А) сантиментализъм; Б) хуманизъм; В) реализъм.

ТЕСТ. Пейо Яворов – „Арменци“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Творчеството на Пейо Яворов НЕ се свързва с: A) разработването на мотива за националната революция Б) насочването на лириката към философски проблеми В) интерпретация на любовната тема в българската лирика Г) възприемането на символизма в българската литература 2. Кой е основният конфликт в стихотворението „Арменци“? A) сблъсъкът между копнежа за борба

Тестови задачи по БЕЛ за 7-ми клас (входно ниво)

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято с: а) наречия б) прилагателни имена в) причастия г) глаголи

Тест 1 - "Тримата братя и златната ябълка" - Вариант 1

1.  Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? – 1т. а)  битова б)  вълшебна в)  за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

ТЕСТ. Пейо Яворов – „Две хубави очи“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

 1. Какво символизира жената в стихотворението „Две хубави очи“ на Пейо Яворов? A) детската невинност на незрелия човек; Б) страст и съблазън; B) красота, невинност и чистота; Г) проклятие, провокиращо ниските човешки страсти. 2. Коя художествена особеност НЕ се отнася за стихотворението „Две хубави очи“? А) огледална композиция Б) две композиционни части

Тестови задачи по БЕЛ за 9-ти клас (входно ниво)

Прочетете внимателно текста и отговорете на въп­росите от 1 до 5. Роден съм на 30 ноември 1835 година в почти незабележимото селце Флорида, област Мънро, щата Мисури. Родителите ми са се преселили в Мисури в началото на тридесетте години.

ТЕСТ. Изменяеми части на речта. Местоимение

Прочетете изречението и изпълнете задачи 1. - 5. В клоните на тая чудна върба открай време имаше дванадесет щъркелови гнезда и всяка пролет в тях идваха и мътеха дванадесет чифта щъркели – най-многолюдната жива стока на нане Стоичко. (Елин Пелин)