Тест по български език № 40 – 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 .-4. Когато предадоха Христос на евреите да го мъчат и да го ругаят, след всичкото зло, което му сториха, някои го замерваха с неварени яйца. Те се строшаваха о главата на мъченика и течаха по лицето и тялото му.