Змейова сватба - Петко Тодоров

Лица     __Змей Горянин__     __Дядо Славе__     __Баба Славовица__     __Цена__, тяхна дъщеря     __Любен__, най-голям син     __Стоил__, втори син     __Стамен__, най-малък син

Зидари - Петко Тодоров

Лица:     __Дядо Милко__, старейшина на селото     __Майстор Брайно__, глава на зидарите     __Дончо__, момък зидар     __Христо__, момък зидар     __Рада__, напета девойка, Христова изгора     __Иван__     __Драган__

Петко Тодоров - Драми

1. Зидари 2. Самодива 3. Страхил страшен хайдутин 4. Невяста Боряна 5. Змейова сватба 6. Първите

Петко Тодоров - Идилии

1. Орисници   2. Радост   3. Овчари   4. Сенокос   5. Змейно   6. Мечкар   7. Над черкова   8. Една    9. Райския ключар    10. Дрямка    11. Нехранимайка    12. Пленника на Калипсо    13. Негова син    14. Гусларева майка   15. Касандра    16. Несретник   17. Приказка