Тест 1 - "Тримата братя и златната ябълка" - Вариант 1

1.  Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? – 1т. а)  битова б)  вълшебна в)  за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

Тест 2 - "Тримата братя и златната ябълка" - вариант 2

1. Посочете ГРЕШНОТО твърдение. – 2 т. а) Приказката „Тримата братя и златната ябълка" следва модела на фолклорната вълшебна приказка. б) Във фолклорните вълшебни приказки се разказва за бита на човека от патриархалното общество и за взаимоотношенията между членовете на семейството. в) Обикновено вълшебните приказки започват с разказ за някаква беда, която променя живота на героите. г) Героите се озовават в непознати земи, където са подложени на тежки изпитания.

Тест 3 - "Тримата братя и златната ябълка" - вариант 3

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 1 т. Приказката „Тримата братя и златната ябълка" е:        A) вълшебна        Б) фолклорна        В) преразказана от Братя Грим         Г) преразказана от Елин Пелин

ТЕСТ 1 - Тримата братя и златната ябълка - 5 клас

ТЕСТ 1 Тримата братя и златната ябълка 1.  Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? а)  битова б)  вълшебна в)  за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

ТЕСТ 2 - Тримата братя и златната ябълка - 5 клас

ТЕСТ 2 „Тримата братя и златната ябълка" 1. Посочете грешното твърдение. а) Приказката „Тримата братя и златната ябълка" следва модела на фолклорната вълшебна приказка. б) Във фолклорните вълшебни приказки се разказва за бита на човека от патриархалното общество и за взаимоотношенията между членовете на семейството. в) Обикновено вълшебните приказки започват с разказ за някаква беда, която променя живота на героите.

ТЕСТ. Тримата братя и златната ябълка

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 5 клас ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 1 т. Приказката „Тримата братя и златната ябълка" е:        A) вълшебна        Б) фолклорна        В) преразказана от Братя Грим         Г) преразказана от Елин Пелин

"Тримата братя и златната ябълка" - анализ

Древният човек с фолклорно мислене търси начин да оцелее, преодолявайки безброй трудности в своя живот. Неудържимо увлечен от стихията на богатото си въображение, създава вълшебните приказки. В съзнанието му оживяват образи на юнаци и герои, които се борят със злите сили и ги побеждават. Помагат му вълшебни предмети - пръстен, пръчка, а също и феи, и вълшебници.

"Тримата братя и златната ябълка" - време и пространство в приказката

ВРЕМЕТО в приказката „Тримата братя и златната ябълка", както и в повечето вълшебни приказки, не е точно определено, а условно. Не са отбелязани точните години, в които се развива действието. Приказката започва по обичайния начин: „Имало едно време..." След това е споменато, че „всяка година" ябълковото

„Тримата братя и златната ябълка“

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПРИКАЗКАТА Приказката разказва за пътуването на героя, най-малкия брат, който преживява много изпитания, преодолява редица препятствия, за да стигне до щастливия край. ГЕРОИТЕ ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА ПРИКАЗКА Руският учен Владимир Проп стига до извода, че във вълшебните приказки има седем типа действащи лица:

Тримата братя и златната ябълка

Една жена имала трима синове. В градината на къщата им растяло чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Ала в нощта, когато ябълката узрявала и така заблестявала между клоните, че цялата градина грейвала, долитала една хала и откъсвала златната ябълка.