Васил Друмев - "Иванку, убиецът на Асеня I"

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: Асен, цар български. Мария, Асенюва дъщеря. Петър, Асенюв брат. Баба Кера, Мариина дойка. Иванко, главен началник на войската.

Когато убиецът стане спасител - Божидар Пежев

Годината била 1971. Масови убийства се случили в един огромен по население град, днес известен като Филаделфия. Но нищо не предвещавало за кръвта, която щяла да се лее из индустриалният център на САЩ.