Проблемът за правилния избор в трагедията „Хамлет“ от Уилям Шекспир

Епохата на Ренесанса е епоха на човека, наличността и като нейна рожба, Шекспир създава своите произведения изключително и само за това най-съвършено същество, носител едновременно на силни чувства и висш разум. Именно затова в трагедията „Хамлет“ драматургът обрисува своите герои като пълнокръвни образи със собствени възгледи и лични драми.

Сюжет на трагедията „Ромео и Жулиета“ – Уилям Шекспир

Действието се развива във Верона и пиесата започва с улична свада между слугите на Монтеки и Капулети, които също като господарите си са заклети врагове. Ескал, княз на Верона, се намесва и обявява, че по-нататъшно нарушаване на мира ще се наказва със смърт.

План за есе върху Сонет 91 на Уилям Шекспир

1. Изясняване на значението на ключовите думи в темата. Богатство – материални блага, които даден човек притежава; прен. нещо много ценно, скъпо за някого; съвкупност от духовни ценности с голямо значение. Бедност – липса на достатъчно материални средства, необходими за човешкото съществуване;

Биография на Уилям Шекспир

Биография на Уилям Шекспир (1564-1616) Шекспир е роден на 23 Април 1564 година в град Стратфорд на Ейвън. Баща му, Джон, е занаятчия и търговец, занимаващ се предимно с ръкавици и изделия от кожа. Майка му, Мери, е от благородническо семейство. 

Сонетите на Уилям Шекспир

Сонетът е стихотворение от 14 стиха, които се групират в строфи според два основни модела (две структурни схеми). Италианският сонет се състои от две четиристишия и две тристишия. Английският сонет, наречен още Шекспиров, представлява строфа от 12 стиха и финално двустишие.

Уилям Шекспир (1564 - 1616)

На 23 април 1564 г. в църковния регистър на град Страдфорд на Ейвън е записано името У. Шекспир – син на занаятчия и потомка на благородническо семейство. От 1570 до 1580 година малкият Уилям учил в гимназията на родния си град.

Уилям Шекспир – „Хамлет“ (Анализ)

„Хамлет“ е първото произведение на Новото време, показващо фалша, глупостта и срамните неща във всекидневния живот. Изобразеният в него свят не е спокоен и по християнски осмислен. Напротив – показани са убийства, смърт, кръвосмешение, лудост.

Уилям Шекспир (1564 - 1616) – биография

Уилям Шекспир (1564 - 1616) е най-яркият представител на английската литература от епохата на Ренесанса. Същевременно той е писателят е най-значително влияние върху развитието на световната литература. Творчеството му е изумително като всеобхватност на съдържанието.

Уилям Шекспир - "Хамлет"

 __КЛАВДИЙ__ — крал на Дания     __ХАМЛЕТ__ — син на предишния крал и племенник на сегашния     __ПОЛОНИЙ__ — главен съветник на краля     __ХОРАЦИО__ — приятел на Хамлет     __ЛАЕРТ__ — син на Полоний     __ВОЛТИМАНД__, __КОРНЕЛИЙ__, __РОЗЕНКРАНЦ__, __ГИЛДЕНСТЕРН__, __ОЗРИК__ — придворни     __БЛАГОРОДНИК__     __СВЕЩЕНИК__

Уилям Шекспир - Сонети

От хубавото чакаме приплод, та щом цвета му есен зла пролази, за него спомен, пълен със живот, в наследника му свеж да се опази. А ти, сгоден за образа си млад, сам пламъка си храниш със гориво и мъчиш ни в обилието с глад,