Изменяеми части на речта - Български език 5 клас | academico (Видео урок)

Изменяеми части на речта. Видео урок, предназначен за учениците от 5 клас.

Предлог - Български език 5 клас | academico (Видео урок)

Предлог. Видео урок, предназначен за учениците от 5 клас.

Наречие - Български език 5 клас | academico (Видео урок)

Наречие. Видео урок, предназначен за учениците от 5 клас.

Подлог - Български език 5 клас | academico (Видео урок)

Подлог. Видео урок, предназначен за учениците от 5 клас.

"Песен за човека" - урок по хуманизъм

Вапцаровото виждане за човека и света съдържа твърдата увереност, че бъдещето принадлежи на духовно извисените и достойни личности, които ще изградят един справедлив и хуманен свят. Вечната мечта за такъв съвършен свят изпълва всеки стих от творчеството на пламенния поет, след което „Песен за човека”

Годишният изпит - урок по родолюбие - "Под игото"

Романът „Под игото” разкрива атмосферата на българското възрожденско общество. Сюжетът обхваща период от една година, в който писателят наблюдава процеси и явления, характерни за живота на българите. Сред тях се откроява и отношението към новобългарското образование. Точно това е темата на XI глава от романа, озаглавена „Радини вълнения”.

„Автобиография“. „Урок по география“ – въпроси и отговори

1. Основният проблем в главите от „Автобиография“, посветени на училището, е връзката на изучаваното в него с живота. Посочи най-смешните разминавания между това, което се учи в училище, и истинските нужди на човека в нормалния живот. За да отговориш на този въпрос, поразсъждавай над сравнението между учебниците по география и пътеводителите и железопътните разписания, с което започва главата.

„Серафим“ – Урок по човечност и доброта

Външният вид на човека говори много за него самия – богат или беден е, каква е професията му, какъв е вкусът му, какво е отношението му към живота и другите хора. В традиционните общества облеклото и начинът на държание на човека са били белег за неговото място в обществото.