Как Господ и Дяволът правят света според фолклорната легенда „Как била създадена Земята“

Българската фолклорна легенда „Как била създадена Земята“ е фантастичен разказ за възникването на света. В нея вниманието се насочва към познатата от Библията тема за Сътворението. Като всеки фолклорен текст, и този има множество варианти. Общото между тях е присъствието на Дявола. Герой на легендата е не само Бог, който сътворява Земята, но и Дяволът.

Троица братя града градяха - фолклорна песен (текст)

Троица братя града градяха, деня го градят по ясно слънце, нощя се сипе по месечина.

Епосът като преход от фолклор към литература

Една от най-важните особености на древногръцката митология е ориентирането на нейния свят около битката и състезанието (агон). Така например Зевс създава Олимп в битка с титаните, човешкият род е зависим от състезанието по надхитряне между Зевс и Прометей и т.н.

Образът на света във фолклорните текстове

ЩО Е ФОЛКЛОР? Думата фолклор (от английски: folk – народ и lore – знание, наука) означава народна мъдрост, народно знание. Фолклорът е изкуство, което е сътворено от народа. То представя в художествени образи натрупания през вековете опит, свързан с неговата история, с опознаването и овладяването на природата

Вълшебното във фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“

Фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“ е вълшебна, защото притежава всички особености на този вид приказки. Макар че приказката не започва с обичайния израз „Имало едно време...“, за читателя скоро става ясно, че историята, за която ще се разказва, не се е случила в действителност – в двора на жената

Слово, мит и фолклор

В началото на човешкото развитие е словото. Чрез него от древни времена хората изразяват мисли, чувства, наблюдения и усещания и общуват помежду си. Словото дава възможност да се съхранява значителна част от миналия опит на човека и общността, познанието за добро и зло

Митологични, фолклорни и библейски мотиви в "Една българка"

Разказът „Една българка” на Иван Вазов е творба с емблематични художествени стойности. Писателят пресъздава реална случка от живота, в чието повествователно разгръщане се преплитат митологични, фолклорни и библейски мотиви. Баба Илийца се бори за живота на бунтовника и болното внуче с почти митологична по

Българските фолклорни песни

ВИДОВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ СПОРЕД СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ Във фолклорните песни е отразен животът на народа. Те са важна част от неговите празници. Нещо повече – фолклорните песни играят ролята на своеобразен сценарий, който определя реда за протичане на празника. Фолклорните песни се делят според своето съдържание на:

Българският фолклор

Отношението към фолклора в българската наука и култура се отличава с някои особености. Обичайно под фолклор в България се разбира онази част от традицията, свързана с аграрните времена на обществото, която съдържа форми на творчество, които могат да се определят като художествени.

Митология, фолклор, поезия и религия в поемата „Септември“ от Гео Милев

Събитията от септември 1923 година са обект на спорове и преценки в нашата историческа наука и до днес. Те имат дълбоки последствия за националния и духовен живот на България. Гео Милев, възприел идеите на модернизма, разглежда септемврийските събития като израз на нарасналата мощ и сила на колектива. Като има предвид вековната смиреност на угнетените народни маси