Образът на света във фолклорните текстове

ЩО Е ФОЛКЛОР? Думата фолклор (от английски: folk – народ и lore – знание, наука) означава народна мъдрост, народно знание. Фолклорът е изкуство, което е сътворено от народа. То представя в художествени образи натрупания през вековете опит, свързан с неговата история, с опознаването и овладяването на природата

Митологични, фолклорни и библейски мотиви в "Една българка"

Разказът „Една българка” на Иван Вазов е творба с емблематични художествени стойности. Писателят пресъздава реална случка от живота, в чието повествователно разгръщане се преплитат митологични, фолклорни и библейски мотиви. Баба Илийца се бори за живота на бунтовника и болното внуче с почти митологична по

Българските фолклорни песни

ВИДОВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ СПОРЕД СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ Във фолклорните песни е отразен животът на народа. Те са важна част от неговите празници. Нещо повече – фолклорните песни играят ролята на своеобразен сценарий, който определя реда за протичане на празника. Фолклорните песни се делят според своето съдържание на:

Фолклорният модел за света

ФОЛКЛОРНАТА ОБЩНОСТ Основна черта на човека е, че живее в общности – семейна, родова, етническа, езикова, национална и др. В миналото семейните и родовите общности са изграждали фолклорната общност. Можем да кажем, че тя съвпада с етническата общност.         Основна ценност на фолклорната общност е силната връзка между членовете й.