Фрагментът - Гео Милев

Фрагментът е рожба на новото време — новата литература, новото изкуство.     Античната литература познава фрагмента само като моралистичен афоризъм: Епиктет и други.     Романтизмът притежава философско-критичния фрагмент на Новалис и Фридрих Шлегел.