Човешки съдби и характери в повестта "Гераците" на Елин Пелин

Израснал и живял на село, опознал нелекия път на българина, Елин Пелин успява да усети трепета на неговото сърце, да открие съкровените му мечти и желания, да оцени в пълна мяра неговите добродетели. Селският човек е въплътил в себе си житейската мъдрост и безмерна обич към земята, които я даряват с труд и любов,

Човешки съдби и характери в повестта "Гераците" на Елин Пелин

Израснал и живял на село, опознал нелекия път на българина, Елин Пелин успява да усети трепета на неговото сърце, да открие съкровените му мечти и желания, да оцени в пълна мяра неговите добродетели. Селският човек е въплътил в себе си житейската мъдрост и безмерна обич към земята, които я даряват с труд и любов, които я почитат и уважават, грижат се за нея, защото тя е частица от техния малък, но истински живот.

Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор

Изразени чрез Омир, героите Ахил и Хектор откриват своята величественост, сила и мощ, подобни на стихиите. Също откриват и цялостния си живот. Показано е умението на Омир да търси различни измерения за героите си, а величавото да има неочаквани превъплъщения.

Основна характеристика на античната култура

За култура на Античността говорим, имайки предвид Древна Гърция и Рим, определящи цялостното развитие на Европа. Другите културни пространства - азиатското и американското - се развиват по самостоятелни пътища.

Основни характеристики на мита

Думата „мит“ има древногръцки произход и означава буквално „разказ“, „предание“. И действително вярванията на отделните народи са се съхранили за нас тъкмо в разказите и преданията. Но какво различава митологичното предание от всички други разкази, появили се в хода на човешката история?

Основна характеристика на романтическата култура

В края на 18. и началото на 19. век в Европа се извършва една истинска културна революция. Появява се Романтизмът като идейно и художествено течение, влияещо върху цялостното световъзприятие на човека.

Обща характеристика на ренесансовата култура

І. Преходът от Средновековие към Ренесанс:       - Средновековната култура е феодална;       - Християнството е водещата идейна тенденция;       - Средновековната култура успява да покрие всички аспекти и прослойки на феодалното общество;

Обща характеристика на митологичната култура

Защо възниква митологичната култура? На този въпрос са давани много отговори. Някои разглеждат мита като примитивна форма на познание. Други виждат в него форма на религиозното мислене. Трети разглеждат тази начална форма на човешката култура като инструмент за изграждане на морални норми.

Обща характеристика на гръцката митология

Името „гърци“ идва от латинското graeci, с което римляните наричали племената, живеещи в южните части на Балканския полуостров и островите в Егейско море. Още в древността тези племена изграждат своя специфична култура - най-напред на остров Крит, а по-сетне и около град Микена в Пелопонес.

Обща характеристика на реалистичната литература

През 30-те години на 19. век в литературата се появява едно ново течение. За разлика от Просвещението и Романтизма, които са широки идейни, граждански и художествени движения, поставили си задачата да променят цялостното обществото устройство, реализмът се ограничава в рамките на литературата и изобразителното изкуство.