"Илиада" - Двадесет и втора песен - (Епическият героизъм - двубоят между Ахил и Хектор)

Епическият героизъм - двубоят между Ахил и Хектор “Илиада” на Омир е най-високохудожествената епическа поема от Троянския митологичен цикъл. Героичното начало е определящо в “Илиада”. Най-явни са неговите измерения в поведението на безстрашните воини, когато се изправят едни с/у други в битки, за да защитят своята воинска чест и достойнство.

Човекът и воинът разкрити в образите на Ахил и Хектор

Ахил и Хектор, двамата най-прочути герои в "Илиада", са носители на всички качества, които печелят всеобщото признание и уважение на околните. Наред с храбростта, издръжливостта и дори жестокостта на войните, те носят в себе си и най-нормалните човешки черти. Aхил е син на цар Пелей и богиня Тетида. Като типичен епичен герой той също живее според ценностната си система на своето време. Овладял до съвършенство изкуството да воюва, с уменията си да тича най-бързо, да хвърля копие най-точно и винаги да бъде пръв в боя, Ахил всъщност доказва богоравността на човешката природа, макар че той самият е полубог.

Драматичното и трагичното в образите на Ахил и Хектор

Поемата Илиада , разказва за събития от далечното минало на Микенската епоха , когато ахейците непрекъснато извършвали военни набези по малоазийското крайбрежие в близост до богатата и укрепена Троя. Разкопките на Шлиман доказват , че такъв град е съществувал на входа на Дарданелите на малоазийския бряг и стените му са били широки от 6 до 10 метра.

Драматично и трагично в образите на Ахил и Хектор - (Омир - Илиада - 22 песен)

ДРАМАТИЧНОТО И ТРАГИЧНОТО В ОБРАЗИТЕ НА АХИЛ И ХЕКТОР Храбростта, издръжливостта и дори жестокостта на воините; (ахейци и троянци) в сраженията са качества, които печелят всеобщото признание и уважение на околните. Колкото повече са жертвите, толкова повече са почестите и уважението към героя.

Епическият героизъм - двубоят между Ахил и Хектор (Омир - Илиада - 22 песен)

Епическият героизъм - двубоят между Ахил и Хектор "Илиада" на Омир е най- високохудожествената епическа поема от Троянския митологичен цикъл. Героичното начало е определящо в "Илиада". Най-явни са неговите измерения в поведението на безстрашните воини, когато се изправят едни с/у други в битки, за да защитят своята воинска чест и достойнство.

Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор

Изразени чрез Омир, героите Ахил и Хектор откриват своята величественост, сила и мощ, подобни на стихиите. Също откриват и цялостния си живот. Показано е умението на Омир да търси различни измерения за героите си, а величавото да има неочаквани превъплъщения.

Прекрасното в образа на Хектор

Хектор е един от най-прекрасните образи в поемата ”Илиада”. За него Омир използва епитетите “лъчезарен” и “велик”. Никъде другаде у Омир не може да се открие такова нравствено извисяване, както в душата и характера на този герой. Епическият поет живее и твори на троянска земя. Троянската старина му е не по-малко скъпа от ахейската. Добродетелите, които притежава Хектор показват прекрасното в него. Но връх на всички е чувството за обществен дълг. Дългът към родината е най-важното нещо за Хек­тор. Той го осъзнава като висше задължение, което тряб­ва да изпълни дори с цената на живота си.

Прекрасното в образа на Хектор (втори вариант)

Героят на Троя - Хектор е един от най-обаятелните образи в поемата „Илиада” . Той е дело на Омировото хуманно въображение. В никой друг Омир не може да открие такова нравствено извисяване, както в душата и характера на великия троянец.  Авторът показва всичко прекрасно у храбрия Хектор. Добродетелите, с които го описва са много. Освен това, троянецът притежава огромно чувство за обществен дълг. Хектор е най-силната опора на всички троянци по време на военните действия. Защитникът на Троя се издига като голям патриот в историята на Древна Гърция.

Двубоят между Ахил и Хектор - двете страни на елинското бъдеще

Ахил и Хектор са два от основните персонажи, две от най-емблематичните лица във войната между ахейци и троянци.Тези два образа са колкото еднакви, толкова  и различни по отношение на характер и човешки ценности. Двамата герои не си отстъпват нито по смелост, нито по храброст.Те са двете страни на  войната, двете страни на двубоя, двете страни на елинското бъдеще, представители на два различни свята, всеки от които със свои закони, принципи и убеждения. Ахил е многостранен образ - в него кипят както яростен гняв, омраза и желание за отмъщение, така и обич и състрадание, макар и в много малки размери.

Двубоят между Ахил и Хектор – ЛИС

Поемата „Илиада” проследява последните петдесет и един дена от Троянската война. От тази война се определя съдбата не само на Троя, но и на цяла Гърция. Бъдещето на двете воюващи страни се решава от бойните действия. Като последна и най-важна битка преди временното примирие се очертава двубоят между Ахил и Хектор.