Човекът и градът в поезията на Христо Смирненски

Релацията “човек-град” е проблемно ядро в поезията на Смирненски. Двата образа имат двумерен идеен строеж. В социалните му елегии човекът е разкрит като жертва на несправедливата действителност, а градът – като вместилище на злото.

Стихотворението „Странник“ на Христо Ботев

Не са много сатиричните стихотворения на Христо Ботев. Те са така наречени, но всъщност количеството сарказъм в лирическите му творби е малко. Те са в действителност просмукани с много гняв, порицание и с една невероятна и нечовешка любов към народа и към родината.

Обесването на Васил Левски - Христо Ботев

О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш ?

"Свобода и смърт юнашка" - (Христо Ботев - „На прощаване”)

Стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев е мъжествена изповед на бореца за свобода пред майка и родина, който утвърждава разбирането, че смъртта в името на родината е подвиг, вечна слава. Само тя води по пътя към свободата. Ботевият лирически герой дава ново съдържание на възрожденския възглас: „Свобода или смърт”.

Анализ на „Зимни вечери“ от Христо Смирненски

За разлика от творби като „Да бъде ден!“, „Ний“, „Пролетарий“, „Бунта на Везувий“, „Червените ескадрони“ и др., използващи митологични образи, стихотворения като „Цветарка“, „Стария музикант“, „Братчетата на Гаврош“ и др. са много по-близки до реалността. Докато първата група творби си служи основно с образите от Библията или от романа на Рафаеле

Тест №8 по литература - Христо Смирненски

1. Смирненски е типичен: А) романтичен поет Б) реалистичен поет

Тест №9 по литература - Христо Смирненски - поезия и творчество

1. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор! Христо Смирненски се отличава от другите български поети с: а) излъчването на възторжена младост и очарование

Зададе се облак темен - Христо Ботев

Зададе се облак темен откъм гора, от Балкана; дали ще е дъждец дребен, или ще е буря страшна?

Анализ на „Хайдути“ от Христо Ботев

КАК Е ПОСТРОЕНА ПОЕМАТА „ХАЙДУТИ“ Поемата „Хайдути“ има две части. Първата част е увод, в който: Заговаря разказвачът (лирическият говорител). Той иска да запее песента за Чавдар войвода и се обръща към слушателя си да го подкрепи. Представен е образът на Чавдар – „вехта войвода“, синът на „Петка Страшника“.

ТЕСТ. „Зимни вечери“ – Христо Смирненски. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. „Зимни вечери" е: А) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите Б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град В) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници Г) сатира на несправедливото социално устройство 2. Емоционалната атмосфера на творбата НЕ е: А) мрачна, приглушена и трагична Б) мрачна, приглушена, но оптимистична