ТЕСТ – Христо Ботев (12 клас)

1. От кое стихотворение са стиховете? Кажи ми, кажи, бедний народе, кой те в таз робска люлка люлее? Тоз ли, що спасителят прободе на кръстът нявга зверски в ребрата, или тоз, що толкоз годин ти пее: „Търпи, и ще си спасиш душата?“ A) „Борба“ Б) „Елегия“ B) „Към брата си“ Г) „Майце си“

Ней - Христо Ботев

Питаш ме, защо съм аз дохождал нощя у вас, как съм скочил през плета и що щял съм да крада.

Христо Ботев (1847 – 1876)

Христо Ботев е роден на Коледа – 25 декември 1847 г. (6 януари 1848 г. нов стил) в Калофер, в семейството на книжовника Ботьо Петков, който е и негов учител. За няколко години семейството живее в Карлово. Горещото желание на бащата е първородният му да тръгне по неговия път и да се образова в Русия. С помощта на Найден Геров Христо получава стипендия

Христо Ботев - "Хайдути"

Христо Ботев е поет и революционер, който слива в едно живот и творчество, и загива за свободата на родината. Неговият кратък и бурен житейски път е белязан с борбите на българите за национално освобождение от тежкото турско робство. Поемата „Хайдути” е създадена в стила на народната песен - използвано е силабическото стихосложение.

Христо Ботев – Живот и творчество

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил – 6 януари 1848 г.) – навръх Коледа, обстоятелство, което според Захари Стоянов предопределя съдбата му: „Самите дати на неговото появяване на бял свят като че ли предсказват, че той ще расте и умре в бури. По тая причина, че се е родил на Рождество, според българския обичай, турили му името Христо, именник на Спасителя“.

Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г." (анализ)

АВТОРЪТ - Личността на Христо Ботев заема важно, несравнимо по значение място в българската история. Забележителен поет и революционер, той е и удивителен пример за единството на живот и творчество. Поезията му представя образа на пламенния борец за национално освобождение,

Христо Ботев – „Хайдути“ (Анализ)

■ АВТОРЪТ    Христо Ботев е гениален български поет и революционер. Роден е в Калофер на 6 януари 1848 г. в семейството на учителя Ботьо Петков и Иванка Ботева. Начално училище завършва в родния си град, след което през 1863 г. отива да учи гимназия в Одеса (днешна Украйна). Известно време учителства в Задунаевка.

Христо Ботев - биография

Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 година (25 декември 1847 година стар стил) в Калофер, в семейството на учителя, книжовник и обществен деец, даскал Ботьо Петков (1815 – 1869) и Иванка Ботева (1823 – 1911).[1] Съществуват и други хипотези за родното му място, които днес се отхвърлят от изследователите – че той е „из Карлово“, както пише в едно официално писмо на Найден Геров, или че е роден в село Осен, както споменава самият Ботев в статията си „Примери от турското правосъдие“.

Христо Ботев (1848 - 1876)

Христо Ботев е една от най-значимите личности на България. Той е поет, журналист и борец за национално освобождение през Възраждането. Роден е в Калофер. Учи в Карлово, Калофер и в Одеса. Завръща се за кратко време в родния си град, но след една пламенна бунтовна реч, произнесена на 24 май, оставането му в България става невъзможно.

Христо Ботев - презентация

Христо Ботев - биография и творчество