Христо Ботев (1848 - 1876)

Христо Ботьов Петков е роден на 25 декември 1848 г. (по нов стил – 6 януари 1849) в град Калофер. Баща му Ботьо Петков е един от най-известните учители по време на Възраждането. Малкият Христо учи две години в Карлово и Калофер, където баща му преподава, а през 1863 г. заминава за Одеса.

Христо Ботев – Гласът на българската свобода

В съзнанието на всеки българин има две имена, които най-силно изразяват порива на цялата нация за свободен и достоен живот – Васил Левски и Христо Ботев. Техните образи са символ на героизъм и саможертва в името на една велика цел – свободно и независимо Отечество. Между тези два светли образа обаче има и една разлика.

Христо Ботев – „Песни и стихотворения“

Ботев пише своите стихотворения между 1867 и 1873 г. В повечето от тях той иска да изрази основните образи и идеи на революцията. Той осъзнава, че отечеството не може да се освободи, ако българите най-напред не осъзнаят нуждата от свобода, не разберат, че истинският живот на човека е невъзможен в условията на робството.

Христо Ботев – „На прощаване“. Заветът на бунтовника към идните поколения („Силно да любят и мразят... “)

Поемата „На прощаване“ е лирическа изповед на бунтовника пред неговата майка, в която той споделя най-съкровените си мисли и чувства, преди да поеме по пътя на борбата. Така той разкрива сърцето си пред тази, която го е родила, стремейки се да измоли от нея прошка и благословия.

Христо Ботев - „Хайдути“

Поемата „Хайдути“ е посветена на подвизите и саможертвата на един от най-прочутите народни закрилници, оставил трайна следа в народната памет през вековете на чуждото владичество - Чавдар войвода. Той се явява и събирателен образ въобще на хайдутина

Христо Ботев – „На прощаване“ – Образът на бунтовника в поемата („...кат ме си, майко, родила със сърце мъжко, юнашко...“)

Съдбата на лирическия герой – бунтовника в поемата „На прощаване“, е неотделима от личността на самия Ботев, затова поемата звучи като дълбоко преживяна и изстрадана изповед. Със своята искреност и многопосочност на чувствата и мислите тя е близка на мнозина, които избират същия път. Бунтовникът – това е събирателният образ на бореца за национално

Христо Ботев – „На прощаване“ – Прощаването на бунтовника с майката в навечерието на боя

„На прощаване“, заглавието на една от най-популярните Ботеви творби, фиксира може би най-преломния момент в живота на героя-бунтовник: „Аз вече пушка нарамих.“ Предлогът „на“ тук е употребен за обозначаване на време, подобно на познатата конструкция „на тръгване“

Христо Ботев (1848 – 1876)

ЖИЗНЕН ПЪТ Христо Ботев е роден в Калофер, в семейството на видния просветител и книжовник Ботьо Петков. След като довършва калоферското училище, заминава да продължи образованието си в Одеса, Русия. Не успява да се помири със строгия ред във Втора одеска гимназия. Изключват го; за да се препитава, работи известно време като учител в бесарабското село Задунаевка.