Тест №9 по литература - Христо Смирненски - поезия и творчество

1. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор! Христо Смирненски се отличава от другите български поети с: а) излъчването на възторжена младост и очарование

ТЕСТ. „Зимни вечери“ – Христо Смирненски. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. „Зимни вечери" е: А) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите Б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град В) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници Г) сатира на несправедливото социално устройство 2. Емоционалната атмосфера на творбата НЕ е: А) мрачна, приглушена и трагична Б) мрачна, приглушена, но оптимистична

Братчетата на Гаврош - Христо Смирненски

Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твойте електрични глобуси всуе тъй празнично блестят!

Тестови задачи върху Христо Смирненски

1.    „Зимни вечери" е: а) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град в) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници г) сатира на несправедливото социално устройство

Приказка за честта - Христо Смирненски

В живота си нивга не бях се надявал     на толкова мил комплимент:     покани ме Дявола — старият Дявол —     дома си на чашка абсент.

Приказка за тинята - Христо Смирненски

В неделя Дявола облече расо —     любимия си тоалет;     и с тънка и загадъчна гримаса     огледа се добре отвред.

На гости у Дявола - Христо Смирненски

* Приказка за честта * Приказка за тинята В живота си нивга не бях се надявал на толкова мил комплимент: покани ме Дявола — старият Дявол — дома си на чашка абсент.

 Босоногите деца - Христо Смирненски

Привечер е. Бавно, дебнешком сякаш, се спускат лилави сенки над града. Огромният слънчев кръг догаря в потоци злато и алена кръв. Като мъртва сива змия лежи шосето сред стихнали поля. И ето босоногите. Три, четири, шест. Впрегнати в

Гневът на робите - Христо Смирненски

Сред дворците ви трепнат разцъфнали вишни и доволството блика навред, но защо са печални трапезите пищни и защо властелинът е блед?

Стария музикант - Христо Смирненски

Все там до моста приведен седи,     тегли полекичка лъка,     а над главата му ревностно бди     черната старческа мъка.