Улицата - Христо Смирненски

Гърми тя с трясъците непрестанни и с грижите всевечни на света и шепне кървавите си закани, притисната от каменни титани и бремето на пъстра суета.

Светът на Христо Смирненски

Поетът Христо Смирненски завършва жизнения си път, ненавършил 25 години, твори непълни 10 години -първите печатни работи се появяват във вестник „К,во да е” през1915 г„ последната му творба - „Приказка за стълбата”, е отпечатана в списание „Младеж” през 1923 г. За осем години поетът създава голямо по обем творчество.

Светът на Христо Смирненски

Поетът Христо Смирненски завършва жизнения си път, ненавършил 25 години, твори непълни 10 години - първите печатни работи се появяват във вестник „К' во да е” през1915 г„ последната му творба - „Приказка за стълбата”, е отпечатана в списание „Младеж” през 1923 г. За осем години поетът създава голямо по обем творчество.

„Йохан” - Христо Смирненски - (анализ)   

Стихотворението представя класическия литературен мотив за прощаващия се със семейството си герой, решен на смърт в името на идеалите си, познат още от времето на Омир - раздялата на Хектор с Андромаха.

„Юноша” - Христо Смирненски - (анализ)

Поетическата творба на Христо Смирненски „Юноша” има преднамерена и съвършена композиция. Тя започва със стихове-изповед, в която са оголени най-болезнените въпроси на човешкото съществуване: 

Юноша - Христо Смирненски

Аз не зная защо съм на тоз свят роден,     не попитах защо ще умра,     тук дойдох запленен и от сивия ден,     и от цветната майска зора.

Йохан - Христо Смирненски

Над мъртвата градинка вечерта разпускаше коси от черен мрак. Йохан открехна малките врата, огледа уличната пустота и в миг прекрачи дървения праг.

ТЕСТ – Христо Смирненски и Гео Милев (12 клас)

1. От кое стихотворение са стиховете? Братя мои, бедни мои братя - пленници на орис вечна, зла - ледно тегне и души мъглата - на живота сивата мъгла... A) „Да бъде ден!“ Б) „Зимни вечери“ B) „Стария музикант“ Г) „Юноша“

ТЕСТ. Христо Смирненски – „Зимни вечери“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

 1. Какъв е образът на града в „Зимни вечери“? A) „трепетни зори обаждат ден в разтленний град“ Б) „трепти умората на сънний град“ B) „като черна гробница“, „пуст и мрачен“ Г) „едничък дом на мойта скръб бездомна“ 2. „Зимни вечери“ на Христо Смирненски е: A) лирически цикъл Б) епическа поема B) лиро-епическа поема Г) лиро-епически цикъл 3. Кое твърдение НЕ е вярно? A) Лирическият

Ний - Христо Смирненски

Ний всички сме деца на майката земя, но чужда е за нас кърмящата й гръд, и в шеметния кръг на земния си път, жадувайки лъчи, угасваме в тъма — ний, бедните деца на майката земя.