Анализ на стихотворението „Художник“ от Веселин Ханчев

Стихотворението „Художник“ е едно от многото произведения на Веселин Ханчев, които разкриват разбирането му за мястото на твореца в обществото и за ролята на изкуството в живота на хората. Ханчев вярва, че творецът може да променя света

Веселин Ханчев – „Художник“ (анализ)

АВТОРЪТ Веселин Ханчев (1919 - 1966) е един от известните български поети и преводачи от XX век. Роден е в Стара Загора, където завършва гимназия. Учи право в София. Сражава се във Втората световна война.

ТЕСТ. Художник

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 6 клас ХУДОЖНИК 1.  В кой ред НЕ са изброени само видове изкуства?    1 т. A) дърворезба, опера, кино Б) литература, спорт, архитектура B) скулптура, оперета, живопис  Г) балет, музика, театър

„Художник“ – въпроси и отговори

Образите на стихотворението създават тясна връзка между представите за бедност и смърт в света, лишен от изкуство, от една страна, а от друга – богатството и животът в света, озарен от изкуството. Обясни защо е възможно значенията, които творбата иска да внуши, да бъдат изразени с думите „бедност“ и „богатство“, които са свързани основно с материалните

„Художник“ - Ролята на изкуството в човешкия живот

Основната тема на стихотворението „Художник" е свързана с ролята на изкуството в човешкия живот. Изкуството променя света на героя художник, вдъхва му нов живот, прави го красив и уютен.

Художник - Веселин Ханчев

В класа прочут художник стана     немирната Румяна.     Човеци, пилета, цветя     цял ден рисува тя.     Но где рисува тя, кажете?     Къде?     По чиновете!