Влияние на Великите географски открития върху генотипа и фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Великите географски открития се извършват в последния стадий на средновековието – периода на разложение на феодализма XV-XVII век. Два са най-важните стимули за Великите географски открития. Първият е потребността да се

Влияние на кръстоносните походи върху генотипа и фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Походите продължават два века – от 1096 до 1270 год. Седем са на брой, като най-успешен е първият и четвъртият По време на четвъртия е нападнат и завладян Константинопол. На територии на Византия възниква Латинската империя.

Формиране на фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Фенотипът на Западноевропейската цивилизация е многокомпонентен. Но най-важните му съставки са стопанският живот, социалната структура и държавно- политическият компонент.

Формиране на генотипа в Западноевропейската цивилизация

Духовната култура на Западноевропейската цивилизация се формира около остта на запазилата се от римско време християнска църква. Християнската църква е генетичния код, ДНК-то, свързващ двете цивилизации.

Лунната загадка – един от абсурдите на цивилизацията в разказите на Светослав Минков

Разказите на Светослав Минков обогатяват традициите на българската художествена проза през 30-те години на XX век със стиловите особености на диаболизма. Сатирично-гротесковите образи и фантастични сюжети и днес провокират мисленето на читателя с

Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" - книгата

Подобен на маловръстно дете, нововъзрождающий са народ има слабостта да са досягва повече до ония неща, които бият повече на очи. Тъй вънкашната лъскавина на работите прави му най-силни впечатления. Следствието е взето вместо самата причина, отражението – вместо самата същност.

Анализ на „Криворазбраната цивилизация“ от Добри Войников

Най-високото постижение в драматургичната практика на Добри Войников е „Криворазбраната цивилизация“. Написана в Букурещ през 1871 г. и поместена на страниците на списание „Училище“, а до края на годината излиза като самостоятелно издание. За първи път се играе в Русе още същата година, а по късно в Шумен, Търново, Казанлък и др. Войников подлага на присмех характерни