Записки на лекциите на проф. дтн. Михаил Милков, обработени от доц. дтн. Надежда Йончева - част втора

Сили и якост на звената. Сили в машините. Видове сили и аксиоми. Двоица сили. Момент на сила. Редукция на равнинна сдистема сили. Определяне на идеалните реакции. Масови сили и масови характеристики на звената. Вътрешни усилия в звената. Натоварване на опън (натиск) и срязване. Закон на Хук. Усукване на цилиндричен вал. Огъване на права греда.

Пътуване до Бробдингнаг - част втора, глава I (Пътешествията на Гъливер)

ЧАСТ ВТОРА, ПЪТУВАНЕ ДО БРОБДИНГНАГ, ГЛАВА I, Описание на голяма буря. Изпращат лодката да донесе вода, авторът, и той тръгва, за да изследва местността. Остава на сушата, бива грабнат от туземец и отнесен в къщата на един чифликчия. Как е приет и няколко злополучни случки, които стават там. Описание на жителите.