Пътуване до Лилипутия - част първа, глава I (Пътешествията на Гъливер)

ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО РАЗЛИЧНИ СТРАНИ НА СВЕТА ОТ ЛЕМЮЪЛ ГЪЛИВЪР Първоначално корабен лекар, а по-късно капитан на различни кораби ЧАСТ ПЪРВА ПЪТУВАНЕ ДО ЛИЛИПУТИЯ ГЛАВА I Авторът разказва за себе си и семейството си и какво най-напред го е подтикнало към пътешествия. Как претърпява корабокрушение и се спасява с плаване, как стига благополучно до брега на страната Лилипутия; как го пленяват и откарват във вътрешността на страната.

Контролна работа – 5 клас. Думите като части на речта.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 6)? 1. А) седем   Б) осъм В) единайсет Г) четири 2. А) кой човек Б) кои хора В) кой момичета Г) кои деца

Дискусия. Подготовка и правила зa успешно участие

Текстовете, обменяни от общуващите, са приемливи и уместни за тях, когато участниците: – си имат доверие и си казват истината; – имат сходни познания за предмета на общуването; – се съобразяват с ролите, изпълнявани в общуването; – отчитат обстановката (условията) на общуването; – осъществяват целите на общуването и постигат желания резултат. Тези правила се спазват и при воденето на дискусия.

Пътуване до Бробдингнаг - част втора, глава I (Пътешествията на Гъливер)

ЧАСТ ВТОРА, ПЪТУВАНЕ ДО БРОБДИНГНАГ, ГЛАВА I, Описание на голяма буря. Изпращат лодката да донесе вода, авторът, и той тръгва, за да изследва местността. Остава на сушата, бива грабнат от туземец и отнесен в къщата на един чифликчия. Как е приет и няколко злополучни случки, които стават там. Описание на жителите.

ТЕСТ. Изменяеми части на речта. Местоимение

Прочетете изречението и изпълнете задачи 1. - 5. В клоните на тая чудна върба открай време имаше дванадесет щъркелови гнезда и всяка пролет в тях идваха и мътеха дванадесет чифта щъркели – най-многолюдната жива стока на нане Стоичко. (Елин Пелин)

ТЕСТ. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено деятелно причастие и на минало несвършено деятелно причастие в текста

1. Кое НЕ е вярно за миналото свършено деятелно причастие? A) изменя се по род и число Б) има особености на глагол и на прилагателно име B) има форми за лице и число Г) в някои случаи се членува 2. Кое е вярно за миналото несвършено деятелно причастие? A) изпълнява служба на сказуемо Б) в някои случаи се членува B) има форми за лице и число Г) не се изменя по род

Тестови задачи върху повестта "Немили-недраги" - 1 част

„Немили-недраги" (I, II и III глава) 1. Заглавието на повестта „Немили-недраги" откроява идеята за: а)  несретната участ на гурбетчиите, търсещи препитание в чужбина

Тестови задачи върху повестта "Немили-недраги" - 2 част

„Немили-недраги" (V, X и XVII глава) 1.  Какво се случва с хъшовете, след като болестта сваля стария знаменосец на легло? а)   Грижат се за своя събрат и духовен баща.

ТЕСТ. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог

1. В кой ред всички думи са неизменяеми части на речта? A) пред, си, от Б) им, над, е B) долу, под, из Г) вдясно, ги, в 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.       Наречието е дума, която: A) означава признак на глаголно действие Б) е изменяема част на речта B) понякога служи за връзка между изреченията Г) означава признак на предмет

ТЕСТ. Главни части в простото изречение

1. Защо подлогът и сказуемото са главни части в простото изречение? A) изграждат основния смисъл Б) показват как се върши действието B) елементи са на речевата ситуация Г) обясняват защо се върши действието