SolidWorks - функции за редактиране на модел на детайл, визуализация. Създаване на чертежи

- Създаване на стандартни ортогонални проекции  Insert>Drawing View>Standart 3D view; - Съдаване на проекция в съответствие с модел   Insert>Drawing View>Relative to Model; - Създаване на ортогонален изглед  Insert>Drawing View>Projected; - Създаване на допълнителен изглед   Insert>Drawing View>Auxiliary

SolidWorks – сглобяване на детайли. Особености при създаването на чертежите на сглобените единици

За да се сглоби детайл отделните съставни части трябва да бъдат фиксирани на определено място, премествани или ротирани за да бъдат позиционирани.