ТЕСТ. Имена. Форми за единствено и множествено число. Български език – 10 клас

1. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) пет професора Б) няколко гола B) двама футболисти Г) три начина 2. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) трима приятели Б) няколко вълка B) колко студента Г) пет дома

Тест - Химия

1.Какъв е физичния смисъл на принципа на неопределеността ? – невъзможно е едновременно с еднаква точност да се определят скоростта и положението на даден електрон 2.Електронният облак е ? – част от пространството около ядрото, където вероятността за намиране на електрона е най-голяма. 3.Вълновата функция представлява ? – допустимо решение на уравнението на Шрьодингер, което зависи от пространствените координати X,Y,Z 4.Масовото число е? – сума от броя на протоните и неутроните