ТЕСТ. Имена. Членуване на имената. Български език – 10 клас

1. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуването? A) Михаил беше единствения човек, на когото обърнахме внимание. Б) Куркумата, черния и червения пипер са любими подправки в ориенталската кухня. B) Резултата от изпита трябваше да науча скоро, но не можех повече да чакам. Г) Образите на ноща и деня се свързват със символните значения на мрака и светлината.

Правила за членуване на имената и местоименията

1. Когато са подлог в изречението, имената в мъжки род, единствено число, се членуват с пълен определителен член, а когато са второстепенна част на изречението, се членуват с кратък определителен член -а или -я, който се произнася съкратено (-ъ или -йъ, ьъ). 2. След предлог имената в мъжки род, единствено число, се членуват с кратък определителен член!