ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Радини вълнения“? A) учителят Климент Б) кака Гинка B) Дамянчо Григорът Г) Събка 2. Рада се вълнува от представянето на възпитаничките си, защото: А) Иска всички да я забележат Б) Обича децата и е отговорна за тяхното образование. В) Иска да направи впечатление на Огнянов. Г) Иска да й увеличат заплатата.

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 4)

1. Събка внася смут сред присъстващите в главата „Радини вълнения“, защото: A) Казва думи, които всички споделят, но не смеят да изрекат. Б) Не може да отговори вярно на нито един въпрос. B) Знанията й по българска история са незадоволителни. Г) Не се отнася е уважение към присъстващите. 2. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Радини вълнения“?

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. „Радини вълнения“ е откъс от: A) стихотворение Б) приказка B) роман Г) разказ 2. Кой герой НЕ е от „Радини вълнения“? A) кака Гинка Б) Събка B) Стефчов Г) Еньо 3. Темата на трета глава от романа „Принцът и просякът“ е: A) Срещата между Том и Едуард Б) Мечтата на Едуард да избяга от двореца B) Отношението на кралските часовои към бедняците

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 6)

1. Заглавието „Радини вълнения“ е свързано със: A) посланието на автора Б) реакцията на кака Гинка B) преживяванията на героинята Г) въпросите по българска история 2. Кой герой е от „Радини вълнения“? A) Павлина Б) Райна B) Еньо Г) Сретен 3. Том Канти и Едуард Тюдор са герои от: A) „Малкият принц“ Б) „Братчетата на Гаврош“ B) „Моето семейство и други животни“

ТЕСТ. Човекът и другите (Вариант № 1)

I. ОТГОВОРИ ДАЛИ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СА ВЕРНИ, ИЛИ НЕ. 1. Съществуването на човека е напълно възможно и без другите. 2. В традиционния свят отговорността за постъпките на всеки човек се носи от общността. 3. Изпитът е форма на проверка дали човек отговаря на очакванията на другите. 4. Увереността на човека в себе си идва от непознаване мнението на другите.

ТЕСТ. Човекът и другите (Вариант № 2)

1. Кое от следните произведения е поетическа творба? A) „Серафим“ Б) „Радини вълнения“ B) „Братчетата на Гаврош“ Г) „Принцът и просякът“ 2. Автор на „Принцът и просякът“ е: A) сръбският писател Бранислав Нушич Б) българският писател Йордан Йовков B) американският писател Марк Твен Г) френският писател Антоан дьо Сент-Екзюпери